Kategoria: Futuro

PLAKAT – SZTUKA CZY REKLAMA?

Każdego dnia spacerując po mieście mijamy je, nie zwracając uwagi czym są i jaki niosą ze sobą przekaz. Możemy je spotkać na tablicach ogłoszeń i ulicznych słupach. To…

ARCHITEKT? KTO TO TAKI?

Przyjęło się, że postać Architekta buduje połączenie Artysty i Inżyniera. I choć nikt nie wie w jakich proporcjach te dwa przeciwstawne zawody powinny być od siebie zależne, to…

BEZ “BARWNE”

Sztuka nie musi być bezwzględna i bezkompromisowa żeby nazwać ją tym mianem. Nie musi przekraczać granic naszej wrażliwości i moralności. Może być transparentna żeby zostać zauważona. Taka właśnie…

WOODY – GAMI

Japonia jest dla mnie ogromną zagadką – Krajem o wielu tradycjach i wielu możliwościach. Od zawsze słynęła ze szczególnego rodzaju inteligencji, błyskotliwego umysłu, pomysłowości i ciągłego dążenia do…

FUTURESKI

Epoka jest punktem odniesienia w rachubie czasu. To ona określa kierunki i tendencje w każdym aspekcie życiowym i twórczym. Jest jednym z wielu okresów stanowiących etapy przełomu, dążenie…